Bogata artemizja (Artemisia annua) zamiast ubogiej artemizininy?

Herbata z artemizji

Herbata z artemizji

Herbata z artemizji ma tę przewagę nad innymi lekami, że każdy kraj może uprawiać artemizję we własnym zakresie i używać jej do lecznia malarii. Nie musi od nikogo kupować, sprowadzać i transportować żadnych przeciwmalarycznych leków. Nie jest od nikogo uzależniony. Badania wykazują, że artemizinina obecna we krwi jest wystarczająco wysoka po wypiciu herbaty z artemizji. Cytuję:”… minimalne stężenie wymagane do zahamowania wzrostu P. falciparum jest wyraźnie przekroczony w herbacie z artemizji” (Mueller, M.S. et al, Randomized controlled trial of a traditional preparation of Artemisia annua L. in the treatment of Malaria, Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene (2004), 98, 318-321).

Przeciwmalaryczna działalność herbaty z artemizji jest znacznie silniejsza niż taka sama ilość izolowanej artemizyniny, a to z powodu innych przeciwmalarycznych składników w niej zawartych. Aby uzyskać artemizyninę do produkcji środków farmaceutycznych „oczyszcza się” roślinę z tego składnika. Jest to jednak bardziej „zubożanie” zamiast „oczyszczanie”! W rzeczywistości „oczyszczona” artemizja, posiada jeszcze wiele bezcennych substancji przeciw malarii, i nie są to żadne „zanieczyszczenia”. Traktowana jest jednak jako produkt bezwartościowy. Ta sama ilość artemizji może wyleczyć dużo więcej ludzi niż kiedy te rośliny są używane do wydobycia artemizyniny.
Z tego powodu nie ma najmniejszego sensu, aby biedne kraje wyrzucały leki przeciwmalaryczne na śmietnik! Jeśli usunie się tylko artemizyninę z liści artemizji, to pozostaje w nich jeszcze mnóstwo innych substancji przeciwmalarycznych, być może nawet bardziej efektywnych od samej artemizininy. Cytuję: „… (inne) frakcje nie zawierały żadnych wykrywalnych ilości artemizininy i\lub pochodnych; sugeruje to, że ich działanie było spowodowane dotychczas nieznanym substancjom” (Francois, G et al: Antiplasmodial activities of sesquiterpene lactones and other compounds in organic extracts of Artemisia annua, Planta Medica (1993) vol. 59 (7), pp A677-A678).

Artemizinina jest tylko jednym z 29 laktonów seskwiterpenowych w Artemisia annua. Artemizja annua zawiera ich co najmniej 36.

Zobacz: http://malaria-cure.it/en/why-is-artemisa-annua-whole-plant-extract-effective/