Jak dużo artemizji potrzeba do wylecznia jednego chorego?

Jak dużo artemizji potrzeba do wyleczenia jednego, stu lub tysiąca chorych na malarię? Co jest bardziej opłacalne – produkcja leków zawierjących artemizininę czy picie herbaty z tej rośliny?
Odpowiedź na to pytanie niech każdy znajdzie sam.

Oto porównanie liczby roślin artemizji potrzebnych do zaspokojenia popytu światowego
a) do produkcji leku zawierającego artemizyninę
b) do przygotowania herbaty z artemizji

Założenie 1: obliczenia opieramy na doświadczeniu w uprawie i zbiorach artemizji kolegi z Brazylii: rośliny sadzone są w odstępach jednego metra. Daje to 10.000 roślin na hektar. W optymalnych warunkach zbiera się 45 ton świeżych roślin. Z tych 45 ton, odejmujemy15 ton łodyg oraz 27 ton wody utraconej podczas suszenia. W ten sposób otrzymujemy 3 tony suszonych liści z jednego hektara lub 300 g z jednej rośliny. (patrz uwaga 1)

Pole artemizji w Afryce

Założenie 2: potrzebujemy 400 milionów dawek artemizyniny rocznie

Założenie 3 : Liście artemizji zawierają 0,7% artemizyniny (patrz nota 2) . Oznacza to, że 3 tony suszonych liści zawierają około 21 kilogramów artemizyniny, a jedna roślina dostarcza jej 2,1 g.

a) do produkcji leku zawierającego artemizyninę:
Założenie 4: Dawka leku antymalarycznego zawierającego artemizyninę wymaga 3 gramów artemizyniny (patrz uwaga 3). Wydajność artemizyniny z jednego hektara jest zatem wystarczająca do wylecznia 7000 dorosłych. Jedna roślina wystarcza do wylecznia 0,7 osoby.

400 milionów dawek/0,7 = 571 milionów roślin. Licząc 10.000 sadzonek na hektar, potrzebne są 57.100 hektary uprawy artemizji, aby uzyskać 171.300 ton suszonych liści .

b) W przypadku herbaty z artemizji: do wylecznia jednej osoby (wystarczy pić 1 litr herbaty, codziennie przez siedem dni) potrzeba 35 g suszonych liści. Z jednego hektara uzyskujemy ponad 3 tony suszonych liści, które starczają do wylecznia 85.000 chorych. Tak więc jedna roślina starcza na wylecznie 8-9 osób.

400 milionów zabiegów/8 = 50 milionów roślin. Potrzeba 5000 hektarow – 10.000 sadzonek na hektar – aby uzyskać 15.000 ton suszonych liści .

Jeśli ta kalkulacja jest prawidłowa i założenia są poprawne, to potrzeba 10 razy tyle roślin artemizji do leczenia pacjentów lekami zawierającymi wyodrębnioną artemizininę, niż do lecznia tej samej ilości chorych herbatą z artemizji.

Uwagi:

1.
ICRAF donosi, że wydajność jednej rośliny to 200 g suszonych liści. Przyjmując te dane należało by zwiększyć uprawy artemizji o 50%.

2.
Zawartość artemizyniny w liściach waha się pomiędzy 0,5 i 1,2 % , ale częściej zbliża się ona do dolnych granic tej skali . Dla przemysłu farmaceutycznego ilość ta jest krytyczna. W przypadku herbaty z artemizji odsetek ten nie ma większego znaczenia.

3.
Dawka zalecana przez Światową Organizację Zdrowia jest w sposób następująca:
Monoterapia 20 mg/kg podzielonych na kilka dawek w pierwszym dniu, w następnych 6 dniach 10 mg/kg raz dziennie. Dla dorosłego 60 kilogramowego pacjenta daje to w sumie 4800 mg lub 4,8g.

Terapia kombinowana : 20 mg/kg podzielonych na kilka dawek w pierwszym dniu, następnie 10mg/kg przez kolejne dwa dni razem z substancją o nazwie mefloquine (15-25 mg/kg ). Dla 60 kg dorosłego pacjenta, daje to w sumie 2400 mg lub 2,8g.

Opracowano na podstawie materiałów http://www.anamed.net/